Çerez Örnek

Etik Kurullar

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulları

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu 

Kozmetik Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Tıp Fakültesi Klinik Araştırmalar Etik Kurulu 

Tıp Fakültesi Biyoyararlanım / Biyoeşdeğerlik Araştırmalar Etik Kurulu

Tıp Fakültesi Tıbbi Araştırmalar Etik Kurulu 


Ege Üniversitesi

EGE ÜNİVERSİTESİ