E. Ü.  ÖDEMİŞ SAĞLIK YÜKSEKOKULU EĞİTİM – ÖĞRETİM PLANI

 

Yüksekokul: 75   -   Ödemiş Sağlık Yüksekokulu

Bölüm: 01   -   Hemşirelik
1.  Yarıyıl                                                                                                                             ---- ( Saat  /  Hafta ) ----

 

Ders Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Y/S

Teorik

Pratik

Lab

Kredi

Tipi

 

00101

Türk Dili I

Turkish Language I

S

2

-

-

-

Y.Ö.K

 

00102

Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi I

Principles  of  Atatürk  and
Revolution  History I

S

2

-

-

-

Y.Ö.K

 

00105

Hemşirelikte  Kişilerarası
İlişkiler

Interpersonal Relationships
in  Nursing

S

2

-

-

2

Zorunlu

 

00107

Mikrobiyoloji

Microbiology

S

2

-

1

2,5

Zorunlu

 

00111

Biyokimya

Biochemistry

S

2

-

-

2

Zorunlu

 

00112

Beslenmeye Giriş

Introduction  to
Nutrition

S

2

-

-

2

Zorunlu

 

00113

Parazitoloji

Parasitology

S

1

-

1

1,5

Zorunlu

 

00114

Bilgisayar

Computer

S

2

-

2

3

Zorunlu

 

00116

Anatomi

Anatomy

S

2

-

1

2,5

Zorunlu

 

00117

Histoloji

Histology

S

1

-

1

1,5

Zorunlu

 

00121

Hemşireliğe Giriş
Ve Deontoloji

Introduction to Nursing
and Deontology

S

2

-

-

2

Zorunlu

 

00106

Psikoloji

Psychology

S

2

-

-

2

Zorunlu

                                                                                                                  22        -          6       21
2.  Yarıyıl                                                                                                                             ---- ( Saat  /  Hafta ) ----

 

Ders Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Y/S

Teorik

Pratik

Lab

Kredi

Tipi

 

0092

Türk Dili II

Turkish Language II

S

2

-

-

-

Y.Ö.K

 

0094

Atatürk İlkeleri ve
İnkılap Tarihi II

Principles  of  Atatürk  and
Revolution  History Iı

S

2

-

-

-

Y.Ö.K

 

00108

Fizyoloji

Physiology

S

4

-

2

5

Zorunlu

 

00118

Hemşirelikte Temel İlke
Ve Uygulamalar

Fundamentals of Nursing

S

8

8

2

13

Zorunlu

                                                                                                                                                    14         8          4        18
1. Sınıf  Yaz  Stajı:  Haftada  40 ( kırk )  saat;  toplam  3 ( üç )  hafta  süreli,  “ Hemşirelikte   Temel  İlke  ve  Uygulamalar “ dersiyle  ilgili  Yaz  Stajı.
3.  Yarıyıl                                                                                                                             ---- ( Saat  /  Hafta ) ----

 

Ders Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Y/S

Teorik

Pratik

Lab

Kredi

Tipi

 

00201

Patoloji

Pathology

S

2

-

-

2

Zorunlu

 

00203

İç Hastalıkları Hemşireliği

 

Internal Medicine Nursing

S

6

14

-

13

Zorunlu

 

00204

Epidemiyoloji

Epidemiology

S

2

-

-

2

Zorunlu

 

00209

Çevre Sağlığı

Environmental Health

S

2

-

-

2

Seçmeli

                                                                                                                  12        14       -        19

4.  Yarıyıl                                                                                                                             ---- ( Saat  /  Hafta ) ----

 

Ders Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Y/S

Teorik

Pratik

Lab

Kredi

Tipi

 

00205

Sağlık Sosyolojisi

Health Sociology

S

2

-

-

2

Zorunlu

 

00206

Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği

Surgical Diseases Nursing

S

6

14

-

13

Zorunlu

 

00207

Bulaşıcı Hastalıklar Hemşireliği

Infection Diseases Nursing

S

2

-

-

2

Zorunlu

 

00212

İşçi Sağlığı

Occupational Health

S

2

-

-

2

Seçmeli

 

00202

Farmakoloji

Pharmacology

S

2

-

-

2

Zorunlu

                                                                                                                  14        14        -        21 

2.Sınıf  Yaz  Stajı:  Haftada  40 ( kırk )  saat;  toplam  2 ( iki )  hafta  süreli, 
“ İç  Hastalıkları  Hemşireliği “ dersiyle  ilgili  Yaz  Stajı.

Haftada  40 ( kırk )  saat;  toplam  2 ( iki )  hafta  süreli, “ Cerrahi Hastalıkları  Hemşireliği “ dersiyle  ilgili  Yaz  Stajı.

5.  Yarıyıl                                                                                                                             ---- ( Saat  /  Hafta ) ----

 

Ders Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Y/S

Teorik

Pratik

Lab

Kredi

Tipi

 

00301

Mesleki İngilizce

 

Professional English

Y

2

-

-

2

Zorunlu

 

00302

Kadın Sağlığı,  Hastalıkları
Ve Doğum Hemşireliği

Obstetric and Gynecological Nursing 

S

6

14

-

13

Zorunlu

 

00303

Sağlık İstatistikleri

Health Statistics

S

3

-

-

3

Zorunlu

 

00307

İlk Yardım ve Acil Bakım

First Aid and 
Emergency Care

S

2

-

2

3

Zorunlu

                                                                                                                  13        14        2        21

 6.  Yarıyıl                                                                                                                             ---- ( Saat  /  Hafta ) ----

 

Ders Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Y/S

Teorik

Pratik

Lab

Kredi

Tipi

 

00305

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği

Pediatric Nursing

S

6

14

-

13

Zorunlu

 

00306

Hemşirelikte Araştırma

Research in Nursing

S

3

-

-

3

Zorunlu

 

00310

Madde Bağımlılığı

 Substance Addiction

S

1

-

-

1

Zorunlu

 

Evde Bakım Hemşireliği

Home Care Nursing

S

2

-

-

2

Zorunlu

                                                                                                                  12        14                  19

3.Sınıf  Yaz  Stajı:  Haftada  40 ( kırk )  saat;  toplam  2 ( iki )  hafta  süreli, 
“ Kadın  Sağlığı,  Hastalıkları  ve  Doğum  Hemşireliği “ dersiyle  ilgili  Yaz  Stajı.

Haftada  40 ( kırk )  saat;  toplam  2 ( iki )  hafta  süreli,  “ Çocuk  Sağlığı  ve Hastalıkları  Hemşireliği “ dersiyle  ilgili  Yaz  Stajı.

7.  Yarıyıl                                                                                                                             ---- ( Saat  /  Hafta ) ----

 

Ders Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Y/S

Teorik

Pratik

Lab

Kredi

Tipi

 

00401

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları
Hemşireliği

Psychiatric Nursing 

S

6

14

-

13

Zorunlu

 

00402

Hemşirelikte Eğitim Ve Öğretim

Education and Teaching in Nursing

S

4

6

-

7

Zorunlu

 

00403

Mezuniyet Çalışması

Graduation Thesis

Y

-

2

-

2

Zorunlu

                                                                                                                  10        22        -        22

8.  Yarıyıl                                                                                                                              ---- ( Saat  /  Hafta ) ----

 

Ders Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Y/S