Projeler
2003/OSYO/001 Toplum Sağlığı Yoğunluğu Derecelendirme Ölçeğinin Türk Toplumu İçin Geçerlilik ve Güvenirliğinin İncelenmesi Prof.Dr. Fethi DOĞAN Öğr.Gör.Aysun ÇELEBİOĞLU Sonlandı
2005/OSYO/001 20 Yaş ve Üzeri Kadınlara Kendi Kendine Meme Muayenesi Hakkında Verilen Planlı Eğitimin İncelenmesi Yard.Doç.Dr.Gül ERTEM Öğr.Gör.Eda DOLGUN Öğr.Gör.Müjgan SOLAK Sonlandı
2005/OSYO/002 0-6 Yaş Çocuğu Olan Annelerin Ev Kazalarına Yönelik Güvenlik Önlemlerinin Belirlenmesi ve Verilen Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi Yard.Doç.Dr.Gül ERTEM Öğr.Gör.Sibel AKDUMAN Öğr.Gör.Arfiye ŞEN Sonlandı
2005/OSYO/003 Adölesanlarda Üreme Sağlığı Konusunda Doğru Davranış Geliştirmeye Yönelik Hemşirelik Gelişimlerinin Etkinliğinin İncelenmesi Yard.Doç.Dr.Gül ERTEM Öğr.Gör.Esra TEZER Sonlandı
2006/OSYO/001 Ödemiş İlçesi Merkez Halk Sağlığı Laboratuarında Evlilik Testi İçin Başvuran Evlenecek Çiftlere Evlilik Öncesi Üreme Sağlığı Danışmanlığı Kapsamında Verilen Eğitimin Etkinliğinin İncelenmesi Yard.Doç.Dr.Gül ERTEM Öğr.Gör.Zeynep DAŞIKAN Öğr.Gör.Zuhal EMLEK SERT Arş. Gör. Aslı KALKIM Sonlandı
2006/OSYO/002 Ödemiş Sağlık Grup Başkanlığı’na Bağlı Olarak Çalışan Ebe ve Hemşirelere Yönelik Doğum Sonrası Depresyonu Tanılama ve Önleme Eğitimi Prof.Dr.Olcay ÇAM Öğr.Gör.Satı BOZKURT Öğr.Gör.Nalan BEŞER Öğr.Gör.Tülay SAĞKAL Sonladı
2006/OSYO/003 Diyabet Hemşireliği Yönetiminde Bireysel Danışmanlık Modeli:Fenomenolojik Yaklaşım ve Mentorluk Prof.Dr.Aynur ESEN Öğr.Gör.Dr. Esra TEZER Sonlandı
2007/OSYO/001 Ergenliğe Başlangıç Döneminde Öz-Bakım Gücünü Arttırmada Hemşirenin Destekleyici Bireysel Eğitim Girişimlerinin Etksi Prof.Dr.Zeynep CONK Öğr.Gör.Sibel AKDUMAN Sonlandı
2007/OSYO/002 Ödemiş İlçesindeki Kadınların Kendi kendine Meme Muayenesi İle İlgili İnanç ve Tutumlarının İncelenmesi Yard.Doç.Dr.Gül ERTEM Yard.Doç.Dr.Yelda CANDAN DÖNMEZ Öğr.Gör. Eda DOLGUN Sonlandı
2008/OSYO/001 Ödemişte Bulunan Hiç Okula Gitmemiş veya Yarım Bırakan Kız Çocuklarının Sağlık Eğitim Gereksinimlerinin Saptanması ve Temel Sağlık Bilgisi Kazandırılması Prof.Dr.Fethi DOĞAN Öğr.Gör.Aysun ÇELEBİOĞLU Öğr.Gör.Zuhal EMLEK SERT Sonlandı
2008/OSYO/002 Birinci Basamakta Çalışan Hemşirelerin İlk Yardım Konusundaki Bilgi Gereksinimlerine Yönelik Eğitim Programlarının Uygulanması Yard.Doç.Dr.Yelda CANDAN DÖNMEZ Öğr.Gör.Müjgan KABATAŞ Öğr.Gör.Eda DOLGUN Sonlandı
2008/OSYO/003 Anne ve Babası Kanser Tanısı Olan Hemşirelik Öğrencilerinin Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi Yard.Doç.Dr.Esra OKSEL Yard.Doç.Dr.Gül ERTEM Yard.Doç.Dr.Yelda CANDAN DÖNMEZ Sonlandı
2009/OSYO/001 Mentorluk Yapılan İnmeli Yaşlı Bireylerin Hastalığa Uyumunun İncelenmesi Prof.Dr. Ayfer KARADAKOVAN Arş.Gör. Nazmiye Ç. GÜNDÜZOĞLU Gülcan BAKAN Sevgin SABANCIOĞLU Tuğba AKSU Sonlandı
2009/OSYO/002 Okul Öncesi Çocuklarda Obesite Prevelansının ve risk Faktörlerinin Belirlenmesi Yard.Doç.Dr.Gül ERTEM Yard.Doç.Dr.Sibel ERGÜN Arş.Gör. Nazmiye Ç. GÜNDÜZOĞLU Sonlanmadı
2009/OSYO/003 Zihinsel Engelli Çocuğu Olan Annelerin Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi Yard.Doç.Dr.Gül ERTEM Yard.Doç.Dr.Sibel ERGÜN Arş. Gör. Aslı KALKIM Sonlanmadı
2009/OSYO/004 Polikistik Overli kadınların Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi Yard.Doç.Dr.Gül ERTEM   Sonlanmadı
2009/OSYO/005 Kadınların Kendi Kendine Meme Muayenesi Uygulamalarının İncelenmesi ve Planlanan Eğitim Programının Uygulanması Yard.Doç.Dr.Yelda CANDAN DÖNMEZ Öğr.Gör.Eda DOLGUN Sonlandı
2009/OSYO/006 Sklerodermalı Hastaların Yaşam Deneyimlerinin İncelenmesi Yard.Doç.Dr.Esra OKSEL Öğr.Gör.Nazmiye Ç.GÜNDÜZOĞLU Sonlandı